بعد از اينكه يک طرح كامل شد بايد برای چاپ آماده شود.

قبلا بهتر است انواع سيستمهای چاپ را بدانيم. سيستمهای مختلفی برای چاپ وجود دارند. از انواع چاپ دستي گرفته تا چاپهای سيلک و فلكس و تامپو و.. و چاپهای ماشينی مثل سيستمهای مسطح ( ماشين ملخی و يا افست مسطح ) و چاپ افست و اين اواخر چاپ ديجيتال. آنچه كه امروزه ما در چالپ زیبا بيشتر با آن سرو كار داريم چاپ افست است.

نكته ايی كه بايد قبل از هر چيز به آن اشاره كنيم اين است كه برای چاپ افست حتما بايد از سيستم cmyk استفاده شود. ماشين های چاپ افست يا تک رنگ هستند يا دو رنگ و يا چهار رنگ و البته دستگاههايی وجوددارند كه چاپ بيشتر از چهاررنگ را انجام ميدهند.

در ماشين های چاپ افست برای هر رنگ يک ستون چاپ وجود دارد كه متشكل از سيلندر بستن زينک و غلطک هاي رنگ است. اين فقط در بعضی از دستگاه ها دلالت مي كند. در دستگاه های تک رنگ هر رنگ بطور مجزا چاپ می شود . مثلا يک كار چهاررنگ بايد چهار بار از ماشين عبور كند و هر بار رنگ ها تنظيم شوند .و به همين دليل در كارهای چهار رنگ بهتر است از اين نوع ماشين ها استفاده نشود، چون تجربه اينگونه ثابت كرده است كه در صورت چاپ چهاررنگ با دستگاه تک رنگ نتيجه به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

 ابعاد ماشين های چاپ

ماشین های چاپ افست از ابعاد 25×35  تا 100×140 وجود دارند و به علت وجود دستگاه های با ابعاد مختلف بايد دقيقا محاسبه شود كه كار چاپی ما با كدام يک از اين دستگاه ها به صرفه تر است. چون در تيراژ های بالا استفاده از دستگاه مناسب از نظر اقتصادی تفاوت زيادی در كل هزينه ها ايجاد مي كند.

مثلا كاری با ابعاد 25×35 و تيراژ 10000 را مي توانيم هم با دستگاه 50 ×70 و دو دور و هم با دستگاه 100×70 و يك دور چاپ كنيم که با  100×70 به صرفه تر است. البته بايد هزينه فيلم و زينک را هم در نظر گرفت. و ممكن است در كارهای با تيراژ متوسط با احتساب هزينه فيلم و زينک تفاوتی در استفاده از دستگاه های مختلف از نظر هزينه ايجاد نشود.

در مورد ابعاد ماشين های چاپ و هزينه متوسط چاپ با هر كدام، كوچک ترين دستگاه چاپ كه قديمی تر هم هست و در ضمن فقط نوع تک رنگ آن وجود دارد، ماشن نيم ورقی (35×25) است و  معمولا برای كارهای با ابعاد كوچک و نهايت دورنگ مثل سربرگ و تراكت قابل استفاده است. در اين ماشين از كاغذ a4 هم می توانيم استفاده كنيم.

 ماشين های  يک ورقی  ابعاد 35×50   را چاپ می كنند و به آن GTO می گويند. دستگاه های نسبتا قديمی تر و اغلب تک رنگ هستند. اما دستگاه های GTO چهاررنگ هم وجود دارند كه بسيار دقيق هستند و كيفيت چاپ خوبی دارند.

ماشین های دوورقی قابلیت چاپ تا حداکثر ابعاد 70×50 سانتی متر را دارند. به طور عمده در اکثر چاپخانه های ایران از ماشین دوورقی استفاده می کنند. سفارش های چاپی از قبیل چاپ کاتالوگ، چاپ بروشور، چاپ فولدر، چاپ کتاب، چاپ سررسید و سایر رسانه های چاپی دیگر با استفاده از ماشین های دوورقی انجام می شود. چاپ زیبا دارای دستگاه  ماشین چاپ دو ورقی، ۴ رنگ هایدلبرگ است.

ماشین های چهار و نیم ورقی قابلیت چاپ تا حداکثر ابعاد 100×70 سانتی متر را دارند. ماشین های چهار و نیم ورقی به طور معمول در سفارش های با تیراژ بالا مورد استفاده قرار می گیرند. صنعت بسته بندی جزو آن دسته از صنایع است که تیراژ سفارش در آن بالا می باشد. بنابراین یکی از رایج ترین استفاده ها از ماشین های چهار و نیم ورقی در صنعت چاپ بسته بندی می باشد.چاپ زیبا دارای دستگاه  ماشین چاپ چهار و نیم ورقی، ۵ رنگ هایدلبرگ است.

Powered By Heidelberg

دیگر خدمات چاپ زیبا

Our Services

دایکات

DieCut

هات‌فویلینگ

Hot Foiling

کوتینگ

Coating

جعبه‌چسبانی

Package Making