در تماس باشید:

تلـفــن: ۳۶۳۷۶۲۰۷ (۰۴۱)
فاکس: ۳۶۳۷۲۶۹۹ (۰۴۱)

مکاتبه کنید:

www.zibaprint.com
info[at]zibaprint.com

ملاقات کنید:

تبریز،‌جاده قدیم نمایشگاه، کوچه زیبا
مجتمع چاپ و بسته‌بندی زیبا